[Ghi chú] Đọc lệch

Năm 2015 rảnh rang mình thống kê, phân loại đám sách mình đã đọc và phát hiện ra rằng đám sách đọc tự do của mình bị thiên lệch về các tác giả nước ngoài và các tác giả nam. Lệch ở đây tỷ lệ là xấp xỉ tới 3:1 chứ không ít. Ngoài ra, trong vài năm gần nhất mình giảm hẳn đọc sách fiction mà chủ yếu đọc sách non-fiction. Do đó, năm 2016 mình có ý thức hơn trong việc chọn sách đọc, ưu tiên các tác giả Việt Nam, các tác giả nữ, và sách văn học hư cấu.

Kết quả là trong số 38 cuốn mình đọc trong năm 2016, tỷ lệ sách của tác giả Việt Nam đã tăng lên đạt 42%, sách của tác giả nữ tăng lên đạt 37%, và sách hư cấu bịa đặt đã tăng lên đạt 63%.

Mình nghĩ là năm 2017 mình vẫn tiếp tục ưu tiên 3 trends này để tiếp tục khắc phục tình trạng đọc lệch.

Muốn biết sự đọc lệch tưởng chừng như ngẫu nhiên ở các độc giả đại chúng bình thường có ý nghĩa gì và tại sao, mời các bạn đọc Where I’m Reading From của Tim Parks  :D.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Ghi chú

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s